Paigaldus

Nõuded Arena alusplatsile

RGB Arena saab püstitada kõva pinnasega platsile, mille kõrguste erinevus ei ületa 60 cm. Juhul, kui on vajadus paviljon ehitada ebatasasemale pinnasele, siis tuleb Arena toestamiseks ehitada tellingumoodulitest konstruktsioon. Ehitise püsivuse kindlustamiseks on vajalik ankrute kinnitamine maapinda. Iga kandev raam ühendatakse pinnasega mitme ühe meetri pikkuse metallankruga. Nõuetekohaselt paigaldatud Arena püsib paigas ka 100 km/h puhuva tuulega.

Areeni paigaldamine Illustration aboveIllustration on the right

Areeni paigaldamine eeldab spetsiaalse tõstetehnika kasutamist. Täismõõtmetes RGB paviljoni paigaldamiseks kulub kümneliikmelisel meeskonnal neli päeva ning mahavõtmiseks kolm päeva. Areeni paigaldus algab telgi asukoha mahamõõtmisest, jätkub põranda paika loodimise ja aluskonstruktsiooni ehitusega. Seejärel kaetakse alussõrestik põrandamoodulitega. Edasi toimub põhikonstruktsiooni elementide kokkumonteerimine, püstitamine ja fikseerimine. Kandva konstruktsiooni valmides jätkuvad tööd fassaadielementide ja uste montaaži ning katuse- ning räästakatete paigaldusega.

Transport Illustration below

Areeni transport toimub viie treileriga, milledelt elementide maha- ja pealelaadimiseks on vaja kahte kahveltõstukit.
RGB Baltic Ltd - Kõrgepinge 37, Tallinn 10617, Estonia - rgb@rgb.ee - Tel: +372 639 1481 Find us on Facebook